Bli en utviklende leder

Som leder i en kompleks verden i konstant endring krever at vi øver på dyp læring, personlig vekst og å utvikle nye kompetanser.

I CTL støtter vi deg med å utvikle din ledelse ved å gi deg kunnskapen og utfordringen du trenger for å ta det neste steget.

Ledelse som en praksis

Ledere i dag må møte uregjerlige utfordringer. Mangfold, gjensidig avhengighet og konstant endring gir oss en ny kontekst som vi må møte med kunnskap og kompetanser. For å dra nytte av disse kreftene må ledere utvikle sine kapasiteter til å stå i endring. Dette krever kontinuerlig praksis med dyp læring, personlig vekst og utvikling av nye kompetanser.

CTL støtter dette ved å bruke innovative og integrerte lederutviklingspraksiser som skaper reell utvikling for deg, for teamet, virksomheten og samfunnet.

Lederskapskapasitet er utviklet ved å reflektere over egne erfaringer
Vi tilbyr skreddersydd, praksisorientert og personalisert støtte for ledere slik at de kan få et større spenn å spille på som ledere. Gjennom individualisert coaching, teamutvikling og full-skala utviklingsprogrammer oppnår vi full effekt ved tjenestene våre. Resultatene er gode og er blant annet økt ledelseseffektivitet, større bevissthet rundt kompleksitet og utvikling av kollektiv kapasitet og tilpasning.

w

Skap dialog

Dra nytte av reelle caser

Få bevissthet

Støtten har gitt oss en mer bevisst og fokusert organisasjon. Lederne har blitt med årvåkne i deres ledelse og hvordan deres kolleger oppfatter dem

Vegard Wollan

Tidl. CEO, Atmel

CTLs progrma har gitt personlig utvikling og økt bevissthet som ledere. Det har skapt en felles plattform for vår ledergruppe, noe som gjør det mulig for oss å vokse sammen

Leif Arild Grytbakk

CEO, Sticos