Sammen utvikler vi

next practice.

Fremtiden er digital. Vi har metodikken og erfaringene som hjelper deg til å skaffe innsikt og ta i bruk morgendagens teknologi.

Hvem er vi?

Vi har en unik erfaring fra agilt lederskap, innovasjon, organiasjonslæring og teknologiutvikling. Vi søker etter ny kunnskap og er dyktig på å fasilitere læring og utvikling.

Det gjør at vi er i stand til å  skape fremdrift i dine strategiske prosesser og levere prosjekter som sikrer gevinster for våre kunder.

Hvem er du?

Våre kunder er ambisiøse. De står står ofte i større endringsprosesser, som krever at de må ta i bruk teknologi på en ny måte. De må tenke nytt rundt ledelse, organisering og hvordan de møter sine kunder.

Har du lyst til å utvikle din organisasjon til neste nivå hører vi gjerne fra deg.

Hvordan gjør vi det?

Våre kunder er unike. Det krever at vi alltid arbeider tett kundene. Vi bidrar med metodikk, erfaring og perspektiv. Kundene bidrar med kjennskap til egen organisasjon og bransje.

Sammen tegner vi opp en prosjektkart vi navigerer etter, og vi sikrer at vi når målene vi har satt oss. Vi legger vekt på en åpen og tydelig kommunikasjon hele veien.

 

 

Book deg inn til vårt studio, hvor vi setter sammen et team og jobber intensivt med din utfordring. Vi jobber designorientert og håndterer alt det praktiske.

Meld deg på ett av våre kurs eller seminarer – og få praktisk kunnskap slik at du selv kan lede læring- og utviklingsforløp. Du kan også leie oss til å kjøre et bedriftsinternt kurs for deg og dine kollegaer.

Lei en konsulent. Mangler du ressurser eller kompetanse kan du leie oss inn til å bidra i din organisasjon over en kortere eller lengre periode. Vi har lang erfaring med dette, og setter oss hurtig inn i din unike virksomhet.

Seminar: Prosjektledelse i komplekse tider

Hvorfor trives noen prosjektledere i kompleksitet, og hvorfor sliter andre med å levere resultater på forventet nivå? I den komplekse tiden vi er i nå, er det å kunne lære raskt og tilpasse seg avgjørende for å lykkes med å lede prosjekter. På dette seminaret lærer du hvordan.

Dato: 12. juni 2020
Tid: 12.00 – 13.00

Seminar: Prosjektledelse i komplekse tider

Hvorfor trives noen prosjektledere i kompleksitet, og hvorfor sliter andre med å levere resultater på forventet nivå? I den komplekse tiden vi er i nå, er det å kunne lære raskt og tilpasse seg avgjørende for å lykkes med å lede prosjekter. På dette seminaret lærer du hvordan.

Dato: 12. juni 2020
Tid: 12.00 – 13.00

Fagstoff vi tror du vil ha nytte av

Lederskap i krisetider

Lederskap i krisetider

De siste månedene har mange ledere i store og små organisasjoner kjent på kroppen hva det vil si å "stå i stormen" - og lede mennesker i frustrasjoner og krise. Store endringer har rammet mange uten forvarsel - og hvordan kan man som leder velge strategier som...

Tre bøker til Askepott

Tre bøker til Askepott

I år blir juleferien ekstra lang, og selv om dagene lett blir fylt opp av bæring av ved, oppsetting av fuglenek og gulvvask, er det jo et lite håp om at noen timer kan brukes foran peisen med en god bok i hendene. Og, hvis du som oss lett ender opp med noe som er......

Hvordan kan du skape en smidig organisasjon

Hvordan kan du skape en smidig organisasjon

Med prinsipper og verdier kjent fra Agile kan man skape en fleksible organisasjon som blir godt rustet til å stå i omgivelser i stadig endring...   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean bibendum dictum viverra. Fusce vehicula ullamcorper...